ΕΦΕΤ: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram

Αθήνα 4 Μαρτίου 2019   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε θέματα χημικής – μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων, αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών – βιολογικών κινδύνων και ταυτοποίησης – αυθεντικότητας των τροφίμων υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος Στέλιος Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) κύριος Χρόνης Πολυχρονίου, στην Λευκωσία.      
Τα κίνητρα που οδήγησαν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου είναι η ύπαρξη κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και η επιθυμία και η δυνατότητα ανάπτυξης και προαγωγής της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.
Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας μέσω της τροφής, η οποία απορρέει από τη συμμετοχή των δύο οργανισμών στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων – EFSA, αποτελούν βασικούς στόχους του πρωτοκόλλου.
Με την υλοποίηση του πρωτοκόλλου αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων μέσω της τροφής καθώς επίσης και της ταυτοποίησης και αυθεντικότητας των τροφίμων.
Επίσης, η ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών και στοιχείων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας και δεδομένων και η κοινή διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών διαλέξεων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Ιδιαίτερα επωφελής κρίνεται η προοπτική κοινής υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, στον τομέα της έρευνας, προαγωγής επιστημονικών θεμάτων και απόκτησης τεχνογνωσίας, με παράλληλη προβολή του έργου των δύο οργανισμών.
Πριν την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία ημερίδα με θέμα : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Τ.) : Ρόλος, αρμοδιότητες και δράσεις.
Η εκδήλωση, με ομιλητή τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., κύριο Χρόνη Πολυχρονίου, εστίασε στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα “Από Το Χωράφι Στο Πιάτο” και σε περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διαχείριση περιστατικών παραπλάνησης και απάτης στα τρόφιμα από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
Ο Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ., κύριος Χρόνης Πολυχρονίου, δήλωσε τα εξής :
“Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και το Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας συντονίζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου οι καταναλωτές των χωρών μας να απολαμβάνουν περισσότερο ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram

Περισσότερα άρθρα

Scroll to Top